КОРАЦИ

Džahit Sitki Tarandži
PESME

        ŽELIM ZEMLjU

 Želim zemlju, 
da nebo plavo, grana zelena a polje plodno bude;
da zemlja ptica i cveća bude. 

Želim zemlju,
da ne bude ni patnje uma, ni žudnje srca
i da bratskoj svađi dođe kraj. 

Želim zemlju,
da ne bude bogataša ni siromaha,
da ne bude razlike između tebe i mene
da u kišnim danima
svako svoj dom nađe. 

Želim zemlju,
da se živi kao kad se iz srca voli
a ako ima nevolje neke, neka to bude od smrti.
 

SNEG I SEĆANjA

 Pada sneg, opet sneg,
opet sneg poput Sudnjeg dana.
Kao da se živahne žene smeju u ružama
i bele poljupce meni šalju;
kao da se živahne žene smeju u ružama.
Kao da sam sanjao, u oku mom radosti ima
evo neke bele tišine: sneg, sneg, sneg... pada
Zamišljam da u oku mom lete sećanja
evo neke bele tišine: sneg, sneg, sneg... pada.
 

DRUGAČIJA 

Kada bi ti svakog dana drugačija lepotica bila
a ja svakog dana drugačiji ljubavnik
kad bi u susretanju pogleda naših
bili kao gromom pogođeni
a ljubav među nama nova postala
kako bi svaki put
život čudesan bio,
a iznad svega brak,
kada bi ti svakog dana drugačija lepotica bila.
 

AKROSTIH

 Ti što postojiš, jedinstvena si,
i ja sam, i ovo proleće je.
Šta neposredno dolazi?
Lepa si, mlada si.
Na planeti ovoj
naša je ljubav poput smrti predodređena.
Verujem da se ovi dani više ne vraćaju.
Na svetu ovom, ljubavni vetar što duva na nas podseća.

NAGA

 U besanoj mojoj noći, jedna žena!
Oči njene, meseca sjaj
telo njeno, belina snega
kosa njena, riznica zlata.

Niti se iz zanosa moga daje do znanja
niti se zna da je ona bila naga
da je bogata, siromašna,
ali se oseća da je lepa i srećna.
  

IZ USTA POKOJNIKA

Smejem se cveću što se na grob moj donosi;
nemarni su ljudi, takvi su i gotovo;
ne znaju da s grobom ovim nemam veze ja;
ja sam bio cveće, cveće sam i sad.

 DŽAHIT SITKI TARANDŽI je rođen u Dijarbakiru 1910. godine. Nakon završene osnovne i srednje škole upisao se na fakultet za političke nauke u Istanbulu. Školovanje je nastavio u Parizu, ali ga nije dovršio. Radio je kao prevodilac. Poznati su njegovi prevodi pesama Šarla Bodlera i Pola Verlena na turski jezik. Njegove pesme su prvi
put objavljene u časopisu Serveti funun i od tada je postao vodeći pesnik republikanske ere. U njegovoj poeziji može se primetiti francuski, i uopšte zapadni uticaj. U njegovoj poeziji veliča se lepota ljubavi i radost življenja, ali se neretko naglašava i strah od smrti. Objavio je nekoliko zbirki poezije i dobitnik je nekoliko nagrada. Umro je u Beču 1956. godine. Nakon smrti, 1957. godine, na osnovu ankete koju je sproveo jedan turski časopis (Varlik) izabran je za najomiljenijeg pesnika. 

Prevod s turskog i beleška
Ana Stjelja